Lavere skatt

Vi trenger å betale skatt for å løse viktige oppgaver i samfunnet vårt. Skatt er nødvendig for å kunne ha ressurser til en god skole, et godt helsevesen og en god kollektivtrafikk.

Lavere skatt er nok ikke så skummelt som enkelte skal ha det til.  

Men skatten skal aldri være høyere enn det vi trenger for å finansiere våre felles oppgaver. Vi skal ha respekt for andre menneskers penger. Når Stortinget bevilger penger til gode formål, er det ikke Stortingets penger man bevilger. Det er skattebetalernes. Enkelte politikere liker å ta æren for å ha finansiert ulike populære prosjekter. Det er gjerne politikere som aldri har drevet med noe annet enn politikk, og som ikke har noe forhold til at det er andre menneskers penger de bruker. 

For høy skatt er urettferdig og vitner om politikere som verken klarer å prioritere, eller å bruke pengene på en god måte. Det er ingen tvil om at det sløses i offentlig sektor. Vi vet at det forsvinner mye penger i byråkrati og at mange oppgaver løses for dårlig.

Statsbudsjettet i Norge er på mer enn svimlende 1060 milliarder kroner. Det sier seg selv at ikke alle disse pengene brukes best mulig, og at det derfor er rom for skattelettelser.

Folk fortjener å få beholde mer av sine egne penger. Noen kaller det for velferdskutt. Men det er ikke velferdskutt at en lærer får litt romsligere økonomi. Det er ikke velferdskutt når en sykepleier får bestemme mer over sine egne penger. Hvis foreldrene til to smårollinger har råd til å ta med ungene på en ekstra ferie, er ikke det velferdskutt. Det er en velferdsøkning.

Skattepolitikk handler om respekt for folks penger og andre menneskers arbeidsinnsats. Det handler om at folk skal få bestemme mer over egen økonomi.

Derfor er det riktig med lavere skatt.


Synes du dette er lurt? 
Her kan du melde deg inn i Høyre. Vi er 30 000 medlemmer som venter på deg.

Skatt handler egentlig om mye mer enn dette. For eksempel om trygge arbeidsplasser. Du kan lese mer om hva Høyre mener om skatt her.