Skolen vår

Vår ambisjon er at Norge skal ha verdens beste skole. Det er innen rekkevidde. Vi har forutsetningene og vi har ressursene.

 Verdens beste skole er innen rekkevidde.

Verdens beste skole er innen rekkevidde.

Norge er allerede ett av de landene i verden som bruker mest penger på skole. Hadde det bare stått om penger ville norsk skole vært best i klassen allerede. Men det handler om mer. Det handler om hvordan vi bruker pengene. Hvordan vi organiserer skolen. Hvilke krav vi stiller til innhold i skolen. Hvilke krav vi stiller til elevene, og hvilke krav vi stiller til lærerne. For å nevne noe.

Jeg tror vi trenger konkrete læringsmål for alle trinn. Når vi ønsker at alle elever skal ha rett til tilpasset undervisning, er jeg sikker på at vi bør tillate differensiert undervisning når det er pedagogisk begrunnet. Åpenhet om det som skjer i skolen er en nødvendighet for å kunne gjøre den enda bedre. Og vi må ha ambisiøse mål på vegne av elevene. At tre av ti elever ikke fullfører videregående, er ikke bra nok. Målet må være at minst ni av ti fullfører.

Jeg har en mor som er lærer, og jeg har sett at det ikke er en «åtte til fire»-jobb. Lærerne fortjener et løft. Det å satse på lærerne er noe av det viktigste vi kan gjøre. Læreren er den viktigste forutsetningen for elevenes læring. Vi trenger å rekruttere flere lærere og vi må sørge for at de flinkeste lærerne har lyst til å bli i klasserommet.

Kvaliteteten på, og attraktiviteten til, lærerutdanningen må styrkes. Derfor ønsker vi å gjøre den om til en mastergrad. Vi må sørge for at lærere får flere karrieremuligheter, slik at de har lyst til å bli i klasserommet istedenfor etterhvert å begynne i administrative stillinger. 

I tillegg trenger vi flere yrkesgrupper inn i skolen. Lærerne skal få bruke mindre tid på rapportering og byråkrati, slik at de kan prioritere det viktigste: Å lære bort.  

Verdens beste skole er innen rekkevidde. Men for å få det til må vi prioritere riktig og satse på kunnskap og innhold.   


Synes du dette er lurt?
Her kan du melde deg inn i Høyre. Vi er 30 000 medlemmer som venter på deg.

Du kan lese mer om hva Høyre mener om skole her.