Større fellesskap

Jeg glemmer aldri den dagen jeg meldte meg inn i Høyre. Det var lille julaften, og jeg sendte inn et medlemsskjema over nett.

Da jeg ble medlem av Høyre, ble jeg en del av et nytt fellesskap. Partiet Høyre er et verdifellesskap, akkurat som alle de andre partiene er det.

Ingen bør få ha monopol på fellesskapsbegrepet. 

Når politikere fra venstresiden snakker om fellesskap i dag, mener de egentlig offentlig sektor. Det ligger ingen dybde i måten de bruker fellesskapsbegrepet på. For dem er fellesskap offentlig organiserte institusjoner, som utgjør deler av vår velferdsstat. Når Jens Stoltenberg snakker om «spleiselag», mener han bare det vi betaler over skatteseddelen.

Venstresidens fellesskapsbegrep er snevert og dårlig. Høyre ønsker et samfunn med større fellesskap.

I dag står ca 280 000 mennesker i helsekø. Samtidig vet vi at det er ledige behandlingsplasser på private sykehus. Helsepersonell utenfor offentlig sektor må bli en del av fellesskapsbegrepet, slik at alle som har rett på behandling kan få behandling – uansett om det er en offentlig eller privat lege som hjelper deg.

Selv om de aller fleste elever føler seg hjemme i den offentlige skolen, er det ikke alle som gjør det. Da må vi utvide fellesskapsbegrepet vårt og gjøre det mulig for disse elevene å velge en annen skole, slik at privatskoler ikke bare blir for de rikeste.

Regjeringen tror de har monopol på fellesskap. At de er de eneste som vet hva det betyr. Problemet er at de ikke vet hva det betyr. At de er blitt så opphengt i egne systemer og egen ideologi, at de stenger alle som ikke passer med deres fellesskapsforståelse utenfor fellesskapet. Det betyr et mindre raust samfunn, med dårligere løsninger.

Det skjer mye spennende og bra i Norge som ikke har noe med politikere eller byråkrater å gjøre. Norge hadde stått bom stille uten ildsjelene. Jeg synes alle de som legger inn en ekstra innsats fortjener en regjering som anerkjenner jobben de gjør, istedenfor en som prøver å ta æren for alle fremganger selv.

Norge er et land med en sterk forståelse av dugnad, av å gjøre ting sammen, av å løse ting i fellesskap. Vi trenger politikere som tar fellesskapsbegrepet tilbake og sier at fellesskapene må bli større og inkludere oss alle sammen.  


Synes du dette er lurt? 

Her kan du melde deg inn i Høyre. Vi er 30 000 medlemmer som venter på deg.